تقویم آموزشی نیمسال دوم 1403-1402

انتخاب واحد

16الی 22 بهمن ماه

ثبت نام متاخرین 

30بهمن الی 3اسفند

شروع کلاس ها

23 بهمن

حذف و اضافه

13الی 15اسفند

حذف اضطراری

6الی 9 خرداد ماه

ارزشیابی

13الی 20خرداد

پایان کلاس ها

24 خرداد ماه

امتحانات

26 خرداد ماه الی 14 تیرماه


اطلاعیه ها