آیین نامه مهمان                   دانلود  
 ایین نامه انضباطی        دانلود

ابلاغ آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری‌تخصصی برای دانشجویان ورودی 1403-1402

      دانلود
اطلاعیه ها